Toestemming publicatie foto’s en video’s

Op onze dansschool kunnen wij uw vorderingen laten zien met foto’s en video’s. Ook kunnen opnames worden gemaakt tijdens evenementen.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor u of uw kind schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen. Voordat wij foto’s of video’s publiceren vragen wij uw toestemming.

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere leerlingen of ouders van leerlingen foto’s maken tijdens evenementen. Wij hebben daar geen invloed op, maar wij vragen een ieder om terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven.

Dank voor uw medewerking!

 

Toestemmingsverklaring seizoen 2019-2020

Hierbij verklaart ondergetekende voor het seizoen 2019-2020 toestemming te geven voor het gebruik van foto’s en video’s door Marissa Danst voor de onderdelen die in deze lijst zijn aangekruist:

    Op het voor foto’s en video’s voor ouders afgeschermde deel van Marissa DanstOp de website van Marissa DanstIn de dansschool van Marissa DanstOp reclame folders van Marissa DanstOp sociale-media-accounts van Marissa Danst (Twitter, Facebook, Instagram)

    Ik ga akkoord met de bovenstaande informatie en de algemene voorwaarden